video

Kurzy  řezbářství

! POZASTAVENO !

 

 

Učebna

 

Průvodce kurzem, Marek Minář, je autorem oblíbené knihy „Řezbářství“, nazývané „řezbářskou biblí“ nebo také „encyklopedií řezbářství“. Po čtvrt století trvající praxi v oboru se rozhodl předat své zkušenosti a vědomosti další formou, navazující na úspěšné kurzy pokročilého řezbářství pro houslařskou školu v Chebu (podpořeném autorizací Ministerstva školství).

Výuka stojí na odborném a přívětivém přístupu, který přispěje k probuzení uměleckořemeslných schopností účastníků kurzu. Učebna je ve stejném objektu, kde má vyučující ateliér, takže je možné se seznámit i s profesionálním řezbářským životem.

Důkladné osvojení řezbářského řemesla je dlouhodobé a náročné, což je nevyhnutelné pro umělce, který se tímto způsobem chce živit. Pro zájemce o řezbu, kterému jde o tvůrčí strávení volného času, završené vlastní dřevořezbou, jsou otevřeny jiné možnosti. Může se zúčastnit specializované výuky, soustředěné na zvládnutí jedné řezbářské činnosti (např. tvorbu betlémových figurek). Zájemce, který by rád vytvořil jeden předmět (např. lžíci lásky) jako dárek, zde nalezne při realizaci svého záměru nejen radu, ale i pomoc.

 

Měsíční kurzy

každé pondělí

Od 17.30 do 19. 30 (1 lekce týdně, tj.4 lekce po 2 hodinách)

 

1. Kurz pro jednoho žáka 3 300/os.

2. Kurz pro dva žáky 2200 Kč/os.

3. kurz pro tři žáky 1100 Kč/os.

Individuální konzultace 300 Kč/h.

 

Přihlášky e-mailem marekminar@centrum.cz nebo na telefon 607 222 424

 

Reliéfní portrét