video

Řezbářský Eroticon

Andělé i démoni, světice i prostitutky, osamělí autoerotici i davy přicházejí z bohatého a složitého světa, ve kterém existuje láska, něha a laskavost, pronásledované násilím a smrtí.
Erotiku viděnou tvůrci ze všech kontinentů, od Adama až po dnešní časy, představují téměř tři stovky barevných akvarelů, kvašů a perokreseb. Materiálem řezeb je kromě obvykle používaného dřeva také slonovina, kost, rohovina, mořská pěna a jantar.
Řemeslo a umění inspirované erotikou zahrnuje díla řezbářů neobratných i mimořádně schopných, od primitivních dřevěných penisů až po komplikované, pohyblivé, až živoucí hudebnice, milované svým autorem.
Vyobrazené předměty, spolu s postřehy řezbáře, doprovází popis jejich vzniku a erotických souvislostí. Kniha tak může posloužit jako zdroj inspirace každému, kdo touží vytvořit zajímavý, i když poněkud nezvyklý objekt. KOUPIT

 
   
   

Řezbářství

V listopadu 2004 vydalo největší české nakladatelství odborné literatury Grada publishing knihu Marka Mináře „Řezbářství“. V dubnu následujícího roku byla této knize udělena cena Grady za „přínos titulu v oboru“, udělovaná každoročně nejlepším knihám tohoto nakladatelství. „Řezbářství“ má atypický formát 23 x 21 cm, 264 stran a 12 stran barevné přílohy. Základním kamenem knihy je asi tisíc autorových kreseb, doplněných stručnými, ale výstižnými popisy. V kapitolách „Historie“ a „Výrobky“ jsou zobrazeny podoby řezbářství na různých kontinentech i v různých dobách. Jsou zde zastoupeny řezby typické pro dané místo i dobu, spolu s několika ukázkami zajímavých a nezvyklých děl. Kapitoly „Dřevo“, „Technologie truhlářská“ a „Technologie řezbářská“ popisují řezbářské nástroje a postupy od pravěku k současnosti, s řadou návodů pro začínající řezbáře…

kniha1-uv
kniha1-5 kniha1-6
kniha1-1 kniha1-2
kniha1-3 kniha1-4

Lidové řezbářství

Tato kniha volně navazuje na předchozí úspěšné „Řezbářství“, kde bylo toto umělecké řemeslo popsáno všeobecně. Zde je na sedmi stech ilustracích zpracováno široké téma evropského lidového řezbářství, které jej zachycuje v celé jeho pestrosti dané velikosti a rozmanitosti našeho kontinentu. Důraz je kladen na české země a země střední Evropy. Cílem knihy je seznámení s technologií tohoto řemesla, k čemuž má napomoci řada ilustrovaných návodů.

kniha2-uv
kniha2-2 kniha2-11
kniha2-25 kniha2-24
kniha2-8 kniha2-20